Novinky na podzim 2018

Na začátek nového školního roku pro vás připravujeme řadu novinek. Těšit se můžete na nové tituly Nakladatelství Fraus, nový obsah a různá technická vylepšení na Fredovi i portálu Škola s nadhledem. Novinky vás čekají i v oblasti testů Kalibro.

Novinky pro 1. stupeň ZŠ

Novinky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Novinky – cizí jazyky pro střední a jazykové školy

 

Škola s nadhledem

Vzdělávací portál Fred

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

 

Novinky pro 1. stupeň ZŠ

Český jazyk, Matematika dle prof. Hejného, Prvouka – nové generace učebnic pro 1. ročník: ke všem tištěným učebnicím vyjdou interaktivní učebnice a příručky učitele (srpen/září)

Učebnice nové generace vyšli již na jaře 2017 a setkali se se značným zájmem. Oproti původním učebnicím jsou upraveny jak graficky, tak i obsahově. Veškeré úpravy vychází z dlouhodobých zkušeností a ze zpětné vazby získané přímo od učitelů z praxe.
Chci vědět více o nové generaci učebnic,

 

Doplňky:      
Barevné plastové kostky – sada pro žáka (27 kostek) (již v prodeji)
Barevné plastové kostky – sada pro třídu (100 kostek) (již v prodeji)
Výukové hodiny (již v prodeji)

 

 

 

 

Učebnice angličtiny Matt the Bat: vyjde interaktivní učebnice, příručka učitele, audio CD, sada kopírovatelných materiálů a flash cards (červenec/srpen)
Chci vědět více o titulu Matt the Bat. 

 

 

 

  

 

Novinky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Český jazyk 7 a Čítanka 7 – nová generace: vyjde Čítanka 7 – příručka učitele a k oběma učebnicím společné CD s nahrávkami (srpen)

Dějepis 6., 7. – nové vydání:
vyjde příručka učitele k učebnicím pro 6. ročník (říjen) a 7. ročník (srpen) a interaktivní učebnice pro 9. ročník

Fyzika 8 – nová generace: vyjde učebnice (srpen) a pracovní sešit (září)


 

 

Chemie 8 a 9 – nová generace: vyjdou učebnice Chemie 8 – nová generaceChemie 9 – nová generace (srpen), pracovní sešity (srpen), příručky učitele (podzim)
Nová generace učebnic chemie se navrací k obvyklému a tradičnímu řazení učiva v jednotlivých ročnících. Učebnice pro 8. ročník obsahuje témata: obecná a anorganická chemie, chemie ve službách člověka. Učebnice pro 9. ročník zahrnuje témata: základní chemické výpočty, organická chemie, přírodní látky. Učebnice současně zachovávají osvědčené didaktické metody a přístupy k výkladu učiva z původní řady a snaží se představit žákům chemii jako zajímavou a pro život člověka nepostradatelnou vědu.

Nová generace nabízí také jinou koncepci pracovních sešitů, které sice navazují na kapitoly učebnice, ale jsou volněji pojaté. Obsahují více úkolů k procvičení učiva a nově i úkoly pro nadané žáky.

Výchova ke zdravému životnímu stylu – nová generace: vyjde příručka učitele (srpen)

Raduga plus: vyjde učebnice Raduga plus – 1. díl, pracovní sešit (srpen), příručka učitele, audio CD (září).
Nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského jazyka Raduga po-novomu. Raduga plus je ucelenou třídílnou řadou, která vychází ve zcela nové grafické podobě a obsahově je přizpůsobena potřebám žáků 7.–9. ročníku ZŠ. Soubor je doplněn kratšími texty určenými k nácviku poslechu a čtení. Raduga plus díl 2 a 3 připravujeme na jaro 2019. 

 

 

 

Novinky – cizí jazyky pro střední školy

Tvoj Šans: k tištěné učebnici vyjde interaktivní učebnice (srpen)

 

 

 

 

 


 

Škola s nadhledem

V září 2017 spustilo Nakladatelství Fraus pilotní verzi projektu Škola s nadhledem, který přináší zábavné on-line procvičování školní látky. Je určen pro žáky od první třídy až po střední školy i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

Na září 2018 připravujeme tato vylepšení:
  • novou grafickou podobu,
  • rozšíření nabízeného obsahu on-line cvičení – můžete se tak těšit na nová on-line cvičení pro první ročník (angličtina a matematika dle prof. Hejného) + dojde i k rozšíření nabídky o cvičení zaměřené na další předměty z druhého stupně,
  • více informací o projektu a další nabídce.

Projekt je dostupný na www.skolasnadhledem.cz.

 

 

 

Novinky na vzdělávacím portálu Fred 

Na září 2018 připravujeme tato vylepšení:

Fred – knihovna

  • Přibude možnost filtrovat jazykové materiály dle jazykových úrovní SERR.
  • Od září zde budou nově dostupné „materiály ke stažení“ (on-line podpora), které bylo dosud možné stáhnout na webové stránce konkrétní učebnice.
  • Samozřejmě stále průběžně přidáváme nové výukové materiály do knihovny.

Testování

  • U vybraných testů bude možné porovnat výsledky žáků své třídy s celostátním průměrem.
  • Budete mít možnost nastavit si vlastní váhu úloh, tedy za kolik bodů budou jednotlivé úlohy v testu – výsledek žáka se pak vypočítá tzv. váženým průměrem.

Úlohy a testy

  • Nově zde najdete 150 úloh a 10 testů k učebnici Přírodopis 9 – nová generace a stejný objem úloh a testů k učebnici Zeměpis 9 – nová generace. Tím bude zkompletována sada úloh a testů k těmto řadám učebnic.

Nápověda

  • V září by měla na portálu přibýt strukturovaná textová nápověda v sekci Správce – správa licencí a tříd a dále objednávání licencí, která je školami nejvíce poptávána, a v sekci Testování, která je pro uživatele nová a umožní lepší uživatelský přístup. Později bude následovat i nápověda formou krátkých videí.

Vzdělávací portál Fred je dostupný na www.fred.fraus.cz.

 

 

 

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

Rozšiřujeme nabídku srovnávacích testů o vstupní testy pro žáky nastupující do prvních ročníků osmiletých gymnázií a čtyřletých středních škol, včetně SOŠ a SOU. Touto nabídkou vycházíme vstříc požadavkům učitelů a ředitelů těchto škol, kteří se v čím dál tím větší míře potýkají s problémy způsobenými nevyrovnanými vstupními znalostmi a dovednostmi žáků. Pro základní i střední školy jsme přichystali novinku v podobě podrobnějších výstupů z testování.

Chci vědět více o novinkách společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.