Novinky na jaro 2019

  

Prohlédněte si naše novinky

 

1. stupeň           2. stupeň            Střední školy  

Vzdělávací portál Fred            Škola s nadhledem           Testování Kalibro

 

 

Novinky pro 1. stupeň ZŠ


Nové generace učebnic pro první stupeň

Nová generace učebnic vychází z koncepce původní řady a zohledňuje připomínky učitelů z praxe. Výrazně se liší novou přehlednou grafikou i strukturou. Materiály nové generace jsou zpracovány podle RVP ZV a mají doložku MŠMT.

Český jazyk pro 2. ročník – nová generace 
Učebnice nové generace pro 2. ročník v sobě ideálně propojuje přehlednost
a systematičnost výkladu s aktivizujícím procvičováním, které vede žáky
k co největšímu zapojení do výuky. Upravené, přístupnější uspořádání učiva
vychází ze zkušeností učitelů z praxe. Učebnicí lze navázat na výuku
v 1. ročníku vedenou jak analyticko-syntetickou, tak genetickou metodou.
KOUPIT
Dále nabízíme:

Hybridní pracovní sešit – 1. díl
Hybridní pracovní sešit – 2. díl

Písanka 2/1
Písanka 2/2
Písanka 2/3
I-učebnice Flexibooks
Příručka učitele

Propojení s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz

 

Matematika pro 2. ročník – nová generace
(dle prof. Hejného)

Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky
matematiky a postupuje dle Hejného metody. Díky unikátním kódům na každé
straně tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.

KOUPIT

 

Dále nabízíme:

I-učebnice Flexibooks
Příručka učitele
Pracovní karty

Propojení s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz

 
Prvouka 2 – nová generace

Učebnice nové generace zachovává některé osvědčené přístupy původní řady,
ale obsahuje i mnoho koncepčních změn, které vycházejí ze zkušeností s výukou
prvouky a ze zpětné vazby od učitelů. Výrazně se liší novou grafikou a strukturou.
Zaměřuje se na badatelský přístup a integraci učiva. Cílem učebnice je naučit žáky
pozorovat a vyhodnocovat pozorované jevy. Osou učebnice jsou jednoduché
praktické pokusy, vycházky a pozorování.

KOUPIT

 

Dále nabízíme:

Hybridní pracovní sešit
I-učebnice Flexibooks
Příručka učitele

Propojení s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz

 

Příroda 4 – nová generace

Učebnice nové generace navazuje na původní koncept, kdy učebnice nepředkládá
jen encyklopedická fakta, ale vede žáka k pochopení vztahů a souvislostí v přírodě.
Jednotlivá témata vycházejí ze zkušenosti žáka, která je konfrontována se
souvisejícími pojmy a zákonitostmi.

KOUPIT
Dále nabízíme:

Hybridní pracovní sešit
I-učebnice Flexibooks
Příručka učitele

Propojení s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz

 

 

Společnost 4 – nová generace

Učebnice nové generace je rozdělena na geografickou a historickou část, tím se
výrazně odlišuje od původní řady. Návrat k tradičnímu uspořádání jsme zvolili
s ohledem na nejčastěji uplatňovaný přístup k výuce. Učebnicí se prolínají náměty
na poznávání místního regionu.

KOUPIT
Dále nabízíme:

Hybridní pracovní sešit
I-učebnice Flexibooks
Příručka učitele

Propojení s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz

 

Matt the Bat 2

Hravá dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami pro výuku v 1. a 2. ročníku ZŠ,
na niž bude navazovat soubor učebnic pro 3.–5. ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin
základní výuky (hodinová dotace 1 hodina týdně).

KOUPIT
Dále nabízíme:

Audio CD
I-učebnice Flexibooks
Příručka učitele
Obrázkové karty
Sada kopírovatelných předloh

Propojení s online procvičováním na
www.skolasnadhledem.cz

 
DOPLŇKY
     
Plakát k českému jazyku
(abeceda)

Oboustranný plakát abecedy k českému
jazyku pro 1. ročník. Formát A1.
Z jedné strany vázané a z druhé nevázané
písmo Sassoon. 

KOUPIT

Pracovní karty

Pracovní karty k nové generaci učebnic
Matematiky dle prof. Hejného
pro 1. ročník. 

KOUPIT

Autobus

Papírový model autobusu ke slepení.     

KOUPIT

Cvičebníček matematiky

Cvičebníček k pracovním učebnicím
Matematiky dle prof. Hejného pro 1. ročník
se specifickými šablonami k procvičování
jednotlivých prostředí.

KOUPIT


 

Plakát k Matematice
dle prof. Hejného

Oboustranný plakát (hřiště/autobus) k Matematice
dle prof. Hejného pro 1. ročník. Formát A1.

KOUPIT


MATT the Bat pexeso 

Pexeso k učebnici Matt the Bat 1.

KOUPIT

       

 

Novinky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

 

Pracovní sešity S NADHLEDEM

 

 

Více o pracovních sešitech S NADHLEDEM – kompletní nabídka  

ŽÁDOST O VZORKY ZDARMA

VYZKOUŠEJTE ZDARMA DEMO UKÁZKU INTERAKTIVNÍCH PRACOVNÍCH SEŠITŮ

 

 

 

Čítanka 8 – nová generace

Další z řady čítanek nové generace. Jedná se o zcela novou učebnicovou
řadu. Nové čítanky zohledňují moderní trendy ve výuce literární výchovy
a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní
učebnicovou řadu.

KOUPIT

   
Experimentuj s nadhledem
s nápojovými plechovkami

Jednoduché a finančně nenáročné fyzikální experimenty
s nápojovými plechovkami. Vhodné na doma i do školy
pro děti od 8 do 14 let. 

KOUPIT

   
Deutsch mit Max neu + interaktiv 1
Pracovní sešit 3v1
 • barevná barevná podoba pracovního sešitu
 • unikátní propojení s online procvičováním s okamžitou
  zpětnou vazbou na www.skolasnadhledem.cz
 • k označeným cvičením si lze snadno přehrát příslušnou audionahrávku

KOUPIT

   
Le français ENTRE NOUS plus 3
Učebnice (A2)

Nové vydání oblíbené dvojjazyčné učebnice francouzštiny pro základní školy
a víceletá gymnázia. Třetí díl dovede až do úrovně A2.

KOUPIT

Dále nabízíme:

Pracovní sešit
Příručka učitele + audio CD
I-učebnice Flexibooks

 
Raduga plus 2
Učebnice (A1.2)

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice ruského jazyka
Raduga po-novomu. Raduga plus je ucelenou třídílnou řadou, která vychází
ve zcela nové grafické podobě a obsahově je přizpůsobena potřebám
žáků 7.–9. ročníku ZŠ.

KOUPIT

Dále nabízíme:

Pracovní sešit
Audio CD (září 2019)
Příručka učitele (prosinec 2019)
I-učebnice Flexibooks (prosinec 2019)

 
       

 

Novinky – střední školy

 

Matematika S NADHLEDEM

 
KOUPIT  ŽÁDOST O VZORKY ZDARMA

 

Cizí jazyky pro střední školy
Komunikujeme německy
Učebnice + poslech MP3

Příručka je určena pro obchodní akademie, střední školy se zaměřením
na ekonomiku, cestovní ruch a obchod a pro komerčně zaměřené jazykové
kurzy. Uživatel získá solidní znalost v písemném a ústním styku
s obchodním partnerem.

KOUPIT

 

 

 

Tvoj šans 2
Učebnice (A2)

Moderní učebnice současné ruštiny, která bude vaším partnerem a pomocníkem.
Vhodná pro výuku na SŠ, JŠ a VŠ i pro jednotlivce, kteří si chtějí ruštinu oživit.
Druhý díl vás dovede do úrovně A2.

KOUPIT

 

Dále nabízíme:

MP3 nahrávky (květen 2019)
Elektronická příručka
učitele (srpen 2019)
I-učebnice Flexibooks

 
 
Cvičebnice ruské gramatiky
S NADHLEDEM

Praktická cvičebnice ruského jazyka na úrovni A1, ideální doplněk
k jakékoli učebnici ruského jazyka.


KOUPIT 

   

 

 

 

Vzdělávací portál Fred

   

 
 
Fred – knihovna
 • Přibude možnost filtrovat jazykové materiály dle jazykových úrovní SERR.

 • Od září zde budou nově dostupné „materiály ke stažení“ (on-line podpora),
  které bylo dosud možné stáhnout na webové stránce konkrétní učebnice.

 • Samozřejmě stále průběžně přidáváme nové výukové materiály do knihovny.
Testování
 • U vybraných testů bude možné porovnat výsledky žáků své třídy s celostátním
  průměrem.

 • Budete mít možnost nastavit si vlastní váhu úloh, tedy za kolik bodů budou
  jednotlivé úlohy v testu – výsledek žáka se pak vypočítá tzv. váženým průměrem.
Úlohy a testy
 • Nově zde najdete 150 úloh a 10 testů k učebnici Přírodopis 9 – nová generace
  a stejný objem úloh a testů k učebnici Zeměpis 9 – nová generace.
  Tím bude zkompletována sada úloh a testů k těmto řadám učebnic.
 
PORTÁL DOSTUPNÝ

NA WWW.FRED.FRAUS.CZ

NAVŠTÍVIT WEB
 
 

 

Škola s nadhledem

   

V září 2017 spustilo Nakladatelství Fraus pilotní verzi projektu
Škola s nadhledem, který přináší zábavné on-line procvičování
školní látky. Je určen pro žáky od první třídy až po střední školy
i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

Od září 2018 jsme projekt vylepšili:
 • novou grafickou podobou,

 • rozšířením nabízeného obsahu on-line cvičení – nová on-line cvičení
  pro první ročník (angličtina a matematika dle prof. Hejného) + došlo
  k rozšíření nabídky o cvičení zaměřené na další předměty z druhého stupně. 
PROJEKT DOSTUPNÝ

NA WWW.SKOLASNADHLEDEM.CZ

NAVŠTÍVIT WEB
 
 

 

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

   

 
 
 • K dispozici jsou vstupní srovnávací testy pro žáky nastupující
  do prvních ročníků osmiletých gymnázií a čtyřletých středních
  škol, včetně SOŠ a SOU
  .
  Touto nabídkou vycházíme vstříc požadavkům učitelů a ředitelů
  těchto škol, kteří se v čím dál tím větší míře potýkají s problémy
  způsobenými nevyrovnanými vstupními znalostmi a dovednostmi
  žáků.

 • Základní i střední školy mohou využít podrobnější výstupy
  z testování v elektronické formě (formát MS Excel)
  umožňující
  další zpracování podle potřeb školy.

PORTÁL DOSTUPNÝ

NA WWW.KALIBRO.CZ

NAVŠTÍVIT WEB