Novinky na podzim 2018

Na začátek nového školního roku jsme pro vás připravili řadu novinek – nové tituly Nakladatelství Fraus, nový obsah a různá technická vylepšení na Fredovi i portálu Škola s nadhledem. Novinky vás čekají i v oblasti testů Kalibro.

  

Vyberte si z naší nabídky

 

1. stupeň           2. stupeň            Cizí jazyky pro střední školy  

Vzdělávací portál Fred            Škola s nadhledem           Testování Kalibro

 

 

Novinky pro 1. stupeň ZŠ


Nové generace učebnic pro 1. ročník

Učebnice nové generace byly vydány na jaře 2018 a setkaly se se značným zájmem. Oproti původním učebnicím jsou upraveny jak graficky, tak i obsahově. Veškeré úpravy vychází z dlouhodobých zkušeností a ze zpětné vazby získané přímo od učitelů z praxe.

Ke všem tištěným učebnicím jsou k dispozici interaktivní učebnice a příručky učitele.

Více o nové generaci učebnic


 

 

Barevné plastové kostky

Sada pro žáka (27 kostek)


      

KOUPIT

Barevné plastové kostky

Sada pro třídu (100 kostek)


KOUPIT

 

Výukové hodiny

Praktické papírové výukové hodiny
s mechanickými ručičkami.

KOUPIT 

 

Na zadní straně schéma
měsíců a ročních období. 

Učebnice angličtiny Matt the Bat 1

Hravá dvoudílná řada učebnic s roztomilými postavami
pro výuku v 1. a 2. ročníku ZŠ, na niž bude navazovat
soubor učebnic pro 3.–5. ročník ZŠ. Rozsah cca 30 hodin
základní výuky (hodinová dotace 1 hodina týdně).

KOUPIT

 

DÁLE NABÍZÍME
 

 

Novinky pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Čítanka 7 – nová generace

příručka učitele

KOUPIT

DÁLE PŘIPRAVUJEME
 
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Dějepis 6 /nové vydání/

příručka učitele
DÁLE PŘIPRAVUJEME
 
Fyzika 8 – nová generace

učebnice
 

KOUPIT

DÁLE NABÍZÍME
 

Chemie – nová generace

Nová generace učebnic chemie se navrací
k obvyklému
a tradičnímu řazení učiva
v jednotlivých ročnících.

Učebnice současně zachovávají osvědčené didaktické
metody a přístupy k výkladu učiva z původní řady
a snaží se představit žákům chemii jako zajímavou
a pro život člověka nepostradatelnou vědu.


Více o nové generaci učebnic


Pracovní sešity
s nadhledem

Nová generace nabízí také jinou koncepci pracovních sešitů. Ty sice navazují na kapitoly učebnice, ale jsou volněji pojaté.
Obsahují více úkolů k procvičení učiva a nově i úkoly pro nadané žáky. 

 

Chemie 8 – nová generace

Témata: obecná a anorganická chemie, 
chemie ve službách člověka.

KOUPIT

DÁLE NABÍZÍME

Chemie 9 – nová generace

Témata: základní chemické výpočty,
organická chemie, přírodní látky.

KOUPIT

DÁLE NABÍZÍME

 
 
Výchova ke zdravému životnímu stylu
nová generace

příručka učitele

KOUPIT 

 
 

 

Raduga plus 1

učebnice

Nové přepracované vydání oblíbené učebnice
ruského jazyka Raduga po-novomu.
Raduga plus je ucelenou třídílnou řadou,
která vychází ve zcela nové grafické podobě
a obsahově je přizpůsobena potřebám žáků
7.–9. ročníku ZŠ. 

KOUPIT 

DÁLE PŘIPRAVUJEME
 
       

 

Novinky – cizí jazyky pro střední školy

 

Tvoj šans 1

učebnice

KOUPIT

DÁLE PŘIPRAVUJEME
 
       

  

 

 

Vzdělávací portál Fred

   

 
 
Na září 2018 připravujeme tato vylepšení:

Fred – knihovna
 • Přibude možnost filtrovat jazykové materiály dle jazykových úrovní SERR.

 • Od září zde budou nově dostupné „materiály ke stažení“ (on-line podpora),
  které bylo dosud možné stáhnout na webové stránce konkrétní učebnice.

 • Samozřejmě stále průběžně přidáváme nové výukové materiály do knihovny.
Testování
 • U vybraných testů bude možné porovnat výsledky žáků své třídy s celostátním
  průměrem.

 • Budete mít možnost nastavit si vlastní váhu úloh, tedy za kolik bodů budou
  jednotlivé úlohy v testu – výsledek žáka se pak vypočítá tzv. váženým průměrem.
Úlohy a testy
 • Nově zde najdete 150 úloh a 10 testů k učebnici Přírodopis 9 – nová generace
  a stejný objem úloh a testů k učebnici Zeměpis 9 – nová generace.
  Tím bude zkompletována sada úloh a testů k těmto řadám učebnic.
 
PORTÁL DOSTUPNÝ

NA WWW.FRED.FRAUS.CZ

NAVŠTÍVIT WEB
 
 

 

Škola s nadhledem

   

V září 2017 spustilo Nakladatelství Fraus pilotní verzi projektu
Škola s nadhledem, který přináší zábavné on-line procvičování
školní látky. Je určen pro žáky od první třídy až po střední školy
i pro rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na vzdělávání svých dětí.

Na září 2018 připravujeme tato vylepšení:
 • novou grafickou podobu,

 • rozšíření nabízeného obsahu on-line cvičení – můžete se tak těšit
  na nová on-line cvičení pro první ročník (angličtina a matematika
  dle prof. Hejného) + dojde i k rozšíření nabídky o cvičení zaměřené
  na další předměty z druhého stupně. 
PROJEKT DOSTUPNÝ

NA WWW.SKOLASNADHLEDEM.CZ

NAVŠTÍVIT WEB
 
 

 

Novinky společnosti Kalibro Projekt, s. r. o.

   

 
 
 • Rozšiřujeme nabídku srovnávacích testů o vstupní testy pro
  žáky nastupující do prvních ročníků osmiletých gymnázií
  a čtyřletých středních škol, včetně SOŠ a SOU
  .
  Touto nabídkou vycházíme vstříc požadavkům učitelů a ředitelů
  těchto škol, kteří se v čím dál tím větší míře potýkají s problémy
  způsobenými nevyrovnanými vstupními znalostmi a dovednostmi
  žáků.

 • Pro základní i střední školy jsme přichystali novinku v podobě
  podrobnějších výstupů z testování.

PORTÁL DOSTUPNÝ

NA WWW.KALIBRO.CZ

NAVŠTÍVIT WEB