Chemie 9

Učebnice

Učebnice chemie pro 9. ročník ZŠ a kvartu gymnázií vychází ze základních zásad a požadavků formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

ISBN
978-80-7238-584-3
EAN
9788072385843
Počet stránek
128
Vazba
šitá brožovaná
Formát
210 x 280
Rok vydání
2007 (1. vydání)
Autoři
Škoda Jiří, Doulík Pavel

Tuto učebnici nabízíme také v elektronické podobě.

Tento produkt se Vám zobrazí v novém okně, na portálu www.flexibooks.cz. Učebnice v elektronické podobě nelze objednávat společně s tištenými učebnicemi. Pokud máte rozpracovanou objednávku, doporučujeme Vám ji nejprve dokončit a učebnice v elektronické podobě objednat zvlášť.

OK Zrušit

 • Běžná cena 179 Kč s DPH

 • Skladem

 • Přihlaste se a  nakupte za cenu 161,10 Kč s DPH.

 • Koupit

  Opravdu chcete zakoupit učebnici Chemie 9 z původní řady, ačkoli je již k dispozici aktualizovaná učebnice Chemie 9 - nová generace? Ta má obyklé řazení učiva, tj. pro 9. ročník: základní chemické výpočty, organická chemie, přírodní látky.

  Koupit Zrušit

Popis

Charakteristika učebnice
Učebnice chemie pro 8. a 9. ročník ZŠ a VG respektují tradici chemie jako izolovaného vyučovacího předmětu, ale zároveň se snaží v maximální možné míře o zakomponování mezipředmětových vztahů. Koncepce učebnic obsahuje i snahu využívat co nejvíce znalostí a zkušeností žáků nejen ze školní výuky, ale především z reálného života. Požadavky současné společnosti na kompetence žáků jsou značně odlišné oproti době např. před 10 lety. Proto naše učebnice obsahují témata, která považujeme za aktuální a důležitá z hlediska současné společnosti.

Obsah učiva
Řazení kapitol učebnic je netradiční a k výrazné změně dochází také ve strukturaci učiva chemie. Snahou autorů je stírat (a především vůbec nevytvářet) hranice mezi anorganickou a organickou chemií a vycházet od dějů, které jsou žákům blízké a známé, k dějům, které vnímají abstraktněji.

Značný důraz je věnován vztahu chemie a životního prostředí v souvislosti s ekologickou výchovou a trvale udržitelným rozvojem. V učebnici pro 9. ročník se věnujeme také zásadám správného jednání v případě mimořádných událostí (havárie, požár, úniky nebezpečných látek).

Učebnice obsahují dvanáct návodů na laboratorní cvičení k šesti tematickým celkům (vždy ve dvou variantách).

 

Učebnice pro 9. ročník / kvartu zahrnuje následující tematické celky:

 • Opakování 8. ročníku
 • Tuky, sacharidy
 • Fotosyntéza, respirace, kvašení
 • Bílkoviny; DNA, RNA
 • Vitaminy, hormony, alkaloidy
 • Drogy a návykové látky, doping
 • Plasty - formou projektu
 • Exotermické a endotermické děje
 • Katalyzátory, enzymy
 • Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí
 • Redoxní děje, hoření, koroze
 • Elektrolýza
 • Řada napětí kovů
 • Chemické reakce
 • Základní chemické výpočty
 • Výroba energií a paliv
 • Alternativní zdroje energie - formou projektu
 • Hnojiva, stavební hmoty, léčiva
 • Chemický průmysl v ČR
 • Mimořádné události
 • Chemie a trvale udržitelný rozvoj