Praha

Informační centrum FRAUS

Adresa:

Nakladatelství Fraus
Jungmannova 749/32
11000  Praha 1 - Nové Město

e-mail: infocentrum.praha@fraus.cz

Otevírací doba:

pondělí–čtvrtek: 10:00–16:00

pátek: 10:00–15:00

Dopravní spojení:

stanice metra B – Můstek, výstup Jungmannovo náměstí
stanice metra A – Můstek, výstup Můstek
tramvaje č. 3, 9, 14, 24 do stanice Vodičkova
tramvaje č. 6, 18, 22, 23 do stanice Národní třída

Těšíme se na setkání s Vámi.

Věděli jste, že se infocentrum nachází v domě, kde žil Josef Jungmann? Více informací.

V našem Informačním centru je pro Vás připravena kompletní nabídka učebních materiálů
Nakladatelství Fraus včetně interaktivních učebnic, slovníků a dalších výukových materiálů.
Můžete si zde všechny materiály prostudovat.

Aktuálně:

  • Z nabídky seminářů na 2. pololetí tohoto školního roku pro Vás vybíráme: 

Orální historie ve výuce aneb jak využívat multimediální platformu IWitness (26. 4. 2017)

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi didaktického využití svědectví přeživších pamětníků nejen v hodinách dějepisu. Účastníkům semináře bude představena platforma IWitness. Jedná se o vzdělávací webovou stránku vytvořenou USC Shoah Foundation – Institutem pro vizuální historii a vzdělávání. Poskytuje přístup k více než 1500 celoživotním filmovým vzpomínkám očitých svědků dvacátého století, včetně přeživších holokaustu a dalších genocid. IWitness, dostupná zdarma a přes běžné internetové připojení, umožňuje pedagogům a jejich studentům prozkoumávat obsah těchto svědectví různými způsoby a nabízí tak širokou škálu využití ve třídě i mimo ni, v češtině, angličtině a dalších jazycích.

Jak na matematiku, aby děti bavila (27. 4. 2017) 

Praktický seminář vedený Evou Bomerovou je zaměřen na novou koncepci vzdělávání v matematice, kterou rozpracoval prof. Hejný s kolektivem. V aritmetické části budou účastníci seznámeni s možnostmi výuky násobení a dělení, v geometrické části s matematickým prostředím Geoboard.Seminář bude organizován způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Úlohy budou gradovány podle obtížnosti, což umožňuje žákům rozvoj schopnosti vzájemně propojit více různorodých informací a získat tak vhled do složité situace. 

 

  • Chcete se stát Partnerskou školou Nakladatelství Fraus a získat výhody? Kontaktujte nás.
  • Připravte si hodinu na míru svým žákům pomocí kvalitních výukových materiálů. Multimediální knihovna Fred je zde pro Vás.
  • Používáte interaktivní učebnice Flexilearn? Víte, že můžete získat srovnatelné verze interaktivních učebnic na platformě Flexibooks zdarma? Pro více informací kontaktujte odbornou konzultantku pro Prahu a střední Čechy.

 

Proběhlo:

  • Ve dnech 10. a 11. března se v Informačním centru Nakladatelství Fraus v Praze uskutečnil jeden z prvních seminářů financovatelný ze Šablon pro MŠ a ZŠ I. Seminář s názvem Práce s knihou byl určen vyučujícím českého jazyka na 2. stupni základních škol a byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti při četbě literárních děl. Účastnice si pochvalovaly prostředí, v němž se seminář konal, ale hlavně oceňovaly práci lektorky Niny Rutové, která uměla navodit tvůrčí atmosféru, všechny účastnice měly dostatek prostoru vyzkoušet si a prožít aktivity na vlastní kůži. Učitelky odcházely se spoustou námětů a tipů a s nadšením a chutí vše vyzkoušet se svými žáky. Své stěžejní myšlenky a poznatky si účastnice zaznamenaly do myšlenkové mapy v podobě zavařovacích sklenic. Vybíráme některé z nich: Učitel pouze aktivizuje, přemýšlet nechává žáky; Nebudu upřednostňovat to, co se líbí a hodí mně; Učitel má s žáky sdílet vzdělávací cíl; Čtenářské strategie nejsou cílem, ale pouze nástrojem; Důležité jsou souvislosti.

         

  • Ve školním roce 2015/2016 jsme pro vás v našem informačním centru uspořádali 35 seminářů zaměřených na různá témata, například na rozvoj čtenářské či matematické gramotnosti, metodu CLIL, hudební výchovu či prvouku. Na semináře dorazilo celkem 436 pedagogů! Děkujeme vám za přízeň, přejeme hezké léto plné odpočinkových aktivit a těšíme se na vás v příštím školním roce.

   

  

  • Další seminář lektorovaný Leonou Mechúrovou v pražském informačním centru nesl název Genetická metoda od A do Z, uskutečnil se 17. února 2016. Během celého dne měly účastnice možnost seznámit se blíže s genetickou metodou a diskutovat o jejích kladech i záporech. V odpoledním bloku přišla řeč také na to, jaký vliv má genetická metoda na rozvoj kritického myšlení. Účastnice neměly k semináři jedinou výtku, naopak, pro lektorku našly jen slova chvály: „Seminář byl na velmi vysoké úrovni!!! Děkuji.“, „Den plný inspirace.“, „Bylo to perfektní.“
  • „Děkuji za spoustu inspirace!“, „Super!“, „Těšíme se na seminář tvůrčího psaní“, to jsou hodnocení účastníků Dílny čtení I, kterou 3. prosince vedla lektorka Leona Mechúrová. Kromě námětů, jak v dětech pěstovat lásku ke čtení, zaznělo v průběhu semináře mnoho dalších inspirativních myšlenek. Nepřekvapí proto, že si účastníci doslova vynutili na organizátorech uskutečnit Dílnu čtení IIDílnu psaní. Tyto semináře pro vás připravujeme na 1. pololetí 2016.

Kontaktní osoby:

Lenka Černá

Lenka Černá

Asistentka IC Praha

Tel.:
773 770 878
E-mail:
cerna@fraus.cz
Mgr. Eliška Křižková

Mgr. Eliška Křižková

Odborná konzultantka

Tel.:
778 474 458
E-mail:
krizkova@fraus.cz

Připravujeme u nás tyto semináře

Název semináře Datum a čas konání Cena
Když matematika baví, aneb role učitele v matematice na ZŠ (22.09.2017) 22.09.2017 - 07.10.2017
08:30 - 15:30
Vaše cena: 9 400 Kč
Didaktická prostředí matematiky (02.09.2017) 02.09.2017 - 03.09.2017
08:30 - 15:30
Vaše cena: 4 700 Kč
Genetická metoda čtení a rozvoj raného čtenářství (22.08.2017) 22.08.2017 - 23.08.2017
08:30 - 15:30
Vaše cena: 4 700 Kč