Člověk a příroda – Energie

Učebnice

Tento integrovaný učební text představuje ucelený pohled na téma Energie. Pomáhá pochopit vzájemné souvislosti a umožňuje nahlížet na problémy z různých perspektiv.

ISBN
80-7238-341-8
EAN
9788072383412
Počet stránek
64
Vazba
sešitová
Formát
190 x 260
Rok vydání
2005 (1. vydání)
Autoři
Bergstedt Christel, Horn Martin Erik, Mikelskis Helmut F., Winter Rolf, Ditrich Volkmar, Liebers Klaus
  • Běžná cena 119 Kč s DPH

  • Skladem

  • Přihlaste se a  nakupte za cenu 107,10 Kč s DPH.

  • Koupit

Popis

Učebnice obsahuje tyto kapitoly:

  • Co je to energie

pojem energie v přírodních vědách, akumulace a přeprava energie, struktura zásobování energií

  • Energie ze Země

fosilní zdroje energie – uhlí, ropa, zemní plyn, uran jako štěpný materiál, jaderná elektrárna, geotermální energie

  • Energie Slunce

historie využití sluneční energie, skleníkový efekt, využití tepelné solární energie, fotovoltaický článek – stavba, fungování, účinnost, použití

  • Energie vody a větru

vodní elektrárny akumulační a průtočné, elektrárny přílivové a příbojové, větrné elektrárny, rotory

  • Energie a životní procesy

fotosyntéza, její podmínky a fáze, autotrofní a heterotrofní výživa, přeměna energie organismů, kvašení, energie z biomasy, bioplyn, ekologické pohonné hmoty

  • Racionální využívání a akumulace energie

úspora energie jako energetický zdroj, energetická bilance domácností, úsporné žárovky, tepelná izolace a ekologická architektura, tepelné čerpadlo, palivové články, úspora energie v dopravě

Charakteristika řady
Tato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Naleznete zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech, jako jsou přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ekologie, astronomie, historie, psychologie atd. Publikace lze velmi dobře využívat zejména při skupinové práci žáků, např. při projektovém vyučování.

Koncepce a forma
Tematické sešity jsou členěny do jednotlivých ucelených kapitol, se kterými lze pracovat v různém pořadí nezávisle na sobě. Kapitoly jsou uspořádány tak, že na úvodní pokusy a pozorování navazuje soubor otázek a úkolů prověřujících pochopení problematiky. Komplexní pohled na zkoumané téma je zpracován ve druhé části kapitoly. Kombinace textu, ilustrací, fotografií, tabulek a grafů umožňuje snadnou orientaci, je přehledná a současně motivující. Nově vydaná příručka doplňující řadu těchto publikací didakticky analyzuje možnosti využívání celistvého pohledu na přírodovědná i společenskovědní témata. Současně může pomoci při plánování výuky podle RVP a při využívání projektového vyučování či skupinové práce v základní škole a na gymnáziu.