Materiály pro děti s SVP

Přehled učebních materiálů upravených pro děti se specifickými poruchami učení

Učební materiály pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou upravenými verzemi oblíbených titulů Nakladatelství Fraus, které vznikly ve spolupráci s nakladatelstvím PASPARTA. Jsou přizpůsobeny zejména dětem se specifickými poruchami učení, poruchami autistického spektra, ADHD a lehkým mentálním postižením.

Materiály nejenže umožňují dětem s poruchami používat na první pohled vizuálně i obsahově v podstatě identickou učebnici, jako mají jejich spolužáci, dokonce díky speciálním úpravám minimalizují jejich znevýhodnění.

 

TITULY PRO DĚTI S SVP VE SROVNÁNÍ S BĚŽNÝMI TITULY OBSAHUJÍ:

  • graficky přehlednější stránky
  • více prostoru pro zápis
  • rozvolněnější text a zjednodušené ilustrace pro snadnější práci s úkoly
  • konkretizovaná a rozfázovaná zadání úkolů
  • vzory řešení a další úpravy podporující srozumitelnost

 

Český jazyk – genetická metoda upravená pro děti s SVP (pro 1. ročník):

Učebnice 1. díl Učebnice 2. díl Písanka 1 Písanka 2 Písanka 3 Uvolňovací cviky

 

Zvýhodněný balíček – Český jazyk genetická metoda SVP

 

 Matematika se Čtyřlístkem upravená pro děti s SVP (pro 1. ročník):

Učebnice 1. díl Učebnice 2. díl

 

Zvýhodněný balíček – Matematika se Čtyřlístkem SVP  

 

 Procvičovací karty upravené pro děti s SVP (pro 1. ročník):

Karty pro 1. ročník