Vázané vs. nevázané písmo

Jaký je mezi nimi rozdíl?

VÁZANÉ PÍSMO

Vázané neboli „spojité“ písmo, jak se mu často říká, je charakteristické tím, že jednotlivá písmena ve slově navzájem spojuje.

Ukázka vázaného písma.

Slabikář – vázané písmo Živá abeceda – vázané písmo

Písanky vázaného písma se přímo vztahují ke Slabikáři a řazení písmen v písance odpovídá písmenům vyvozovaným ve Slabikáři. V první písance jsou to jen malá psací písmena s ohledem na složitost tvaru. Postupně se zařazují i tvary velkých písmen. V dalších písankách se píší vyvozená písmena už v obou tvarech – velké i malé písmeno. Čtvrtá písanka obsahuje zejména úkoly zaměřené na rozvoj samostatného písemného projevu dětí a pokrývá období po Slabikáři. Písanky jsou ve formátu A5 s předtištěnými pomocnými linkami.

Písanky vázaného písma*:

Písanka 1 Písanka 2 Písanka 3 Písanka 4

 * k analyticko-syntetické metodě (více o metodě naleznete zde)

NEVÁZANÉ PÍSMO

Nevázané neboli „nespojité“ se od vázaného písma odlišuje především tím, že děti píší jednotlivá písmena ve slově zvlášť.

Ukázka nevázaného písma.

Slabikář – nevázané písmo Živá abeceda – nevázané písmo

Písanky nevázaného písma mají jinou koncepci než písanky vázaného písma. Už od první písanky se žáci učí tvary písmen pro malá i velká písmena společně. Řazení je stejné jako ve Slabikáři. Čtvrtá písanka je obsahově shodná s písankou vázaného písma. Jako předpis se používá písmo Sassoon©. Je to písmo vytvořené ve Velké Británii, léty prověřené v praxi. Pro český jazyk bylo upraveno v r. 2014. Písmo Sassoon© používáme také v písankách pro genetickou metodu (více o metodě naleznete zde). Stejně jako vázané, tak i nevázané písanky jsou ve formátu A5 a obsahují předtištěné pomocné linky.

Písanky nevázaného písma*:

Písanka 1 Písanka 2 Písanka 3 Písanka 4

* k analyticko-syntetické metodě (více o metodě naleznete zde)

Součástí písanek je také Cvičebníček, který slouží nejen k procvičování psaných tvarů, ale i jako sešit pro řešení úloh zejména z druhé části Slabikáře. Cvičebníček neobsahuje žádná předtištěná slova ani písmena.

Cvičebníček – vázané písmo Cvičebníček – nevázané písmo